Dobrovoljno vatrogasno društvo
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Županijski centar 112 Varaždin
Gdje se nalazite: Početna > Ustroj DVD-a Sveti Đurđ

Ustroj DVD-a Sveti Đurđ

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurđ zajedno s DVD-ima Hrženica, Komarnica Ludbreška, Karlovec Ludbreški, Sesvete Ludbreške i Struga udruženo je 1993. godine u novoosnovanu Vatrogasnu zajednicu općine Sveti Đurđ. Spomenuta udruga formirana je uslijed preustroja lokalne uprave i samouprave te osnutka nove Općine Sveti Đurđ.

Više o samoj općini i župi možete saznati u kratkom reportažnom prikazu Općine Sveti Đurđ (iz 2005. godine):VZO Sveti Đurd jedna je od 5 organizacija ove razine na području bivšeg Vatrogasnog saveza općine Ludbreg (uz nju su ustrojene i VZG Ludbreg, VZO Martijanec, VZO Mali Bukovec i VZO Veliki Bukovec). Zajedno s ostalim općinskim vatrogasnim zajednicama i samostalnim Društvima udružena je u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije (ukupno 126 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 2 profesionalne vatrogasne postrojbe) te preko nje u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, krovnu organizaciju hrvatskih vatrogasaca.

Operativna postrojba DVD-a Sveti Đurđ postala je time postrojba od posebnog interesa za područje općine Sveti Đurđ, čime je umnogome povećana odgovornost članova, ali i čelništva Društva. Takav "središnji" status Društva potvrđen je i Procjenom ugroženosti od požara odnosno Planom zaštite od požara općine iz 2003. godine.


ČLANSTVO

Članstvo DVD-a Sveti Đurđ tijekom prvih 100-njak godina rada brojilo je u prosjeku 30-40 članova, uz napomenu kako je učlanjivanje članova mlađih od 16 godina bila velika rijetkost. Znatan porast broja članstva Drušvo bilježi na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, s obzirom da su 1999. godine učlanjeni prvi pripadnici vatrogasne mladeži, zahvaljujući prije svega inicijativi od strane tadašnjih voditelja vatrogasne mladeži Stjepana Kovačeka i Miroslava Bahata. 

Društvo danas čine 82 člana podijeljena u nekoliko kategorija članstva:

Kategorija članstva
Broj članova
Operativni
20
Izvršni 8
Pričuvni
5
Pomažući
21
Veterani
3
Počasni
1
Vatrogasna mladež (12-18 god.)
11
Vatrogasni podmladak (6-12 god.) 9
UKUPNO
78


OSPOSOBLJAVANJE ZA VATROGASNA ZVANJA
Članovi Društva počeli su se stručno osposobljavati nakon 2. svjetskog rata, dok prva viša zvanja pojedini članovi DVD-a Sveti Đurđ stječu u 80.-tim godinama prošlog stoljeća. Osposobljavanje za zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu postalo je potom svojevrsnom rutinom te obvezom. Stoga u Društvu danas djeluje nekoliko članova s najvišim zvanjima u dobrovoljnom vatrogastvu.
Svi operativni članovi imaju najmanje zvanje "vatrogasac", uz obavljen liječnički pregled za poslove vatrogasca prema Pravilniku za poslove s posebnim uvjetima rada.

Pregled osposobljenosti članstva po zvanjima:

Zvanje
Broj članova
Viši vatrogasni časnik 1. klase 1
Vatrogasni časnik 1. klase
4
Vatrogasni dočasnik 1. klase
9
Vatrogasni dočasnik
2
Vatrogasac 1. klase
17
Vatrogasac
6
Vatrogasna mladež 5
Počasni vatrogasni časnik 1
UKUPNO
45OSTALA OSPOSOBLJAVANJA
Godine 1999. po prvi puta u povijesti DVD-a osposobljena su i 2 vatrogasna suca: Stjepan Kovaček i Miroslav Bahat, nastupivši već iste godine na brojnim natjecanjima diljem sjeverozapadne Hrvatske. Danas status suca ima samo Stjepan Kovaček, uz iskustvo suđenja na državnim, županijskim i regionalnim natjecanjima. Isti je sudjelovao je i na 4 međunarodna natjecanja CTIF-a (tzv. "Vatrogasnim olimpijadama) kao član hrvatske nacionalne reprezentacije (Kuopio 2001 - Finska, Kapfenberg 2003 - Austrija, Revinge 2007 - Švedska, Ostrava 2009 - Češka Republika, Kočevje 2011 - Slovenija, Mulhouse 2013 - Francuska), dok je na Vatrogasnoj olimpijadi održanoj 2005. godine u Varaždinu obnašao dužnost zamjenika voditelja projekta.

Veći dio članova Društva prigodom proslave službene 110. obljetnice osnutka DVD-a (24. 6. 2007. god.) (s visokim gostima)
Veći dio članova Društva prigodom proslave službene 110. obljetnice osnutka DVD-a (24. 6. 2007. god.) (s visokim gostima)


Gary Slegg (Velika Britanija), jedini počasni član DruštvaTIJELA UPRAVLJANJA

Tijela upravljanja Društvom predviđena Statutom su:
* Skupština - najviše tijelo upravljanja Društvom (čine ga svi članovi Društva)
* Upravni odbor - čini ga 9 članova
* Zapovjedništvo - čini ga 5 članova
* Nadzorni odbor - čini ga 5 članova


VODSTVO DRUŠTVA
(za mandatno razdoblje od 2013. do 2017. godine):

Dužnost
Ime i prezime
Predsjednik
Kristijan Kovačić
Zapovjednik
Zoran Bahat, ing.
Tajnik
Kristijan Šantavec
Zam. predsjednika
Ervin Radiković
Zam. zapovjednika Miroslav Bahat
Blagajnik
Zoran Bahat, ing.
Spremištari
Zvonko Stančin, Tomislav Kovačić
Voditelj mladeži Antonio Kovaček
Ostali članovi Upravnog odbora Stjepan Kovaček, dipl. ing.
Predsjednik NO-a
Mario KovačekČlanovi DVD-a Sveti Đurđ kroz povijesni razvoj Društva često su obnašali dužnosti u hijerarhijski višim vatrogasnim organizacijama. Stoga u nastavku dajemo pregled naših predstavnika u takvim asocijacijama.  

Članovi DVD-a Sveti Đurđ u višim vatrogasnim organizacijama:

Ime i prezime
Dužnost
Miroslav Bahat Zamjenik zapovjednika VZO Sveti Đurđ
Stjepan Kovaček, dipl. ing. Član Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Varaždinske županije
Zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ
Član Odbora za informatizaciju Hrvatske vatrogasne zajednice