Dobrovoljno vatrogasno društvo
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Županijski centar 112 Varaždin
Gdje se nalazite: Početna > Intervencije

Vatrogasne intervencije DVD-a Sveti Đurđ


Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurd kao središnje Društvo sa svojom operativnom postrojbom djeluje na području općine Sveti Đurd, odnosno teritoriju od oko 45 kvadratnih kilometara s oko 3800 stanovnika naseljenih u 9 naselja seoskog tipa. Više o samoj općini, njezinom reljefu, infrastukturi, stanovništvu i drugim pojedinostima iz ovog kraja možete pronaći na službenim Web stranicama Općine Sveti Đurđ: www.sveti-djurdj.hr.


Kliknite na sliku
za detaljan uvid u područje koje svojim djelovanjem pokriva operativna postrojba DVD-a Sveti Đurđ:

Karta područja Općine Sveti Đurđ

 

ŠTO GOVORI STATISTIKA?
Dobrovoljno vatrogasno društvo postalo je središnjim Društvom odnosno tzv. "javnom postrojbom od interesa za Općinu Sveti Đurđ" temeljem Zakona o vatrogastvu iz 1993. godine.
Kroz više godina pa čak i desetljeća prije toga, DVD Sveti Đurđ u pogledu intervencija pokrivao je prije svega vlastito mjesto, uz pripomoć od strane susjednih DVD-ova kod značajnijih intervencija, prije svega na stambenim te većim gospodarskim objektima. No, od spomenute 1993. godine DVD Sveti Đurđ operativno pokriva cjelokupno administrativno područje Općine Sveti Đurđ te ima obvezu izlaska na intervenciju u svakom od 9 naselja na području općine.

Detalj s intervencije kod kontroliranog spaljivanja šikare Vulinec
Detalj s intervencije kod kontroliranog spaljivanja šikare Vulinec

U nastavku sadržaja na ovoj stranici možete pogledati statistički prikaz u prošlom desetljeću te prošloj godini, kao i opis konstantnog uvježbavanja vatrogasne postrojbe Društva putem različitih pokaznih taktičkih vježbi.Pregled intervencija po vrstama u razdoblju od 2001. do 2014. godine: 

VRSTA INTERVENCIJE / GODINA
Ukupno intervencija Požar objekata (stambeni, gospodarski i sl., vozila)
Požari na otvorenom prostoru (šuma, suho raslinje, smetlište i sl.)
Tehničke intervencije (ispumpavanje vode, izrada zečjih nasipa i sl.) Ostalo (izvid, lažne dojave i sl.)
Broj intervencija
Ukupno
sati
Prosječno
vatrogasaca
Broj intervencija
Ukupno sati Prosječno vatrogasaca Broj intervencija Ukupno sati
Prosječno vatrogasaca
Broj intervencija Ukupno sati Prosječno vatrogasaca
2001. 10 3 2 6 6 7 7 - - - 1 12 10
2002. 11

3

4 8 4 7 7 2 3 5 2 13 17
2003. 8 4 5 8 3 7 7 - - - 1 12 8
2004. 4 - - - 1 5 5 1 2 3 2 13 10
2005. 6 3 5 6 1 6 6 - - - 2 13 10
2006. 13 3 4 8 5 8 8 3 3 3 2 23 8
2007. 6 3 3 9 1 6 6 1 2 5 1 12 6
2008. 7 2 1 5 3 5 5 1 2 3 1 12 6
2009. 3 - - - 2 7 7 - - - 1 12 8
2010. 6 2 3 6 - - - 3 6 4 1 12 6
2011. 27 5 6 6 11 7 7 8 11 4 3 13 10
2012. 12 1 4 9 10 5 5 1 7 6 - - -
2013. 11 4 7 7 2 5 5 5 16 8 - - -
2014. 25 2 3 10 2 4 4 16 146 6 5 4 2
GODIŠNJI PROSJEK 10
3
4 7 4 6 6
4 20
5
2 13 8


Iz tabele je moguće zamijetiti kako postrojba Društva nije imala veliki broj intervencija (godišnji prosjek je oko 10 intervencija), a razlog tome potrebno je tražiti u dobrom provođenju protupožarne preventive.
Poseban se naglasak pri tome daje edukaciji najmlađih stanovnika regije, kao i redovitim pregledima hidranata (na području općine ima ih ukupno 205 - 11 nadzemnih i 194 podzemna), protupožarnih puteva i sl.

Napominjemo i kako se preventivna dežurstva od 2012. godine statistički više ne vode kao intervencije, već kao ostale operativne aktivnosti vatrogasne postrojbe.Usporedni pregled intervencija po vrstama od 2001. do 2014. godine


 
Detalj s intervencije u Sesvetama Ludbreškim 2003. godine   

Detalj s intervencije na požaru pilane u Hrastovljanu 2012. godinePREGLED INTERVENCIJA TIJEKOM POSLJEDNJIH NEKOLIKO GODINA

PREGLED INTERVENCIJA U 2016. GODINI

Broj intervencije /
Datum i mjesto

Vrsta
Broj
vozila
Broj
vatrogasaca
Opis intervencije

1/2016

28. 03. 2016.
  Hrženica

Požar gospodarskog objekta NAV-1
KOM-1
11

Dojava je sadržavala informaciju o požaru gospodarskog objekta u Hrženici. Dolaskom na lokaciju utvrđen je požar na pomoćnom objektu u domaćinstvu, nedaleko od stambenog objekta. Na intervenciju su istovremeno stigli i članovi DVD-a Hrženica sa svojim malim navalnim vozilom. Zajednički su vanjskom navalom uspjeli brzo lokalizirati a potom do kraja ugasiti požar koji je uništio znatan dio krovišta te dio unutrašnjosti zidanog objekta.
- vrijeme dojave 14,12; vrijeme završetka 15,35

 

PREGLED INTERVENCIJA U 2015. GODINI

Broj intervencije /
Datum i mjesto

Vrsta
Broj
vozila
Broj
vatrogasaca
Opis intervencije

1/2015

25. 02. 2015.
  Sveti Đurđ

Lažna dojava NAV-1 7

Dojava je sadržavala informaciju o požaru stambenog objekta u romskomk naselju u Svetom Đurđu. Dolaskom na lokaciju prema dojavi, nakon razgovora s pripadnicima romske nacionalne manjine utvrđeno je kako se radi o lažnoj dojavi te su se pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a Sveti Đurđ vratili u vatrogasni dom.
- vrijeme dojave 18,53; vrijeme završetka 19,23

2/2015

22. 03. 2015.
  Hrženica

Požar raslinja NAV-1 3 Po dojavi o požaru niskog raslinja javljenoj od strane slučajnih prolaznika vatrogasna postrojba izlazi na intervenciju te nalazi požar niskog raslinja i trave uz lijevu stranu mosta na Dravi u smjeru Preloga. Uporabom dva mlaza vatrogasci gase požar i saniraju okolni teren radi sprečavanja ponovnog širenja požara uslijed prisutnog jakog vjetra.
- vrijeme dojave 11,05; vrijeme završetka 11,35

3/2015

02. 05. 2015.
  Sveti Đurđ

Izvid KOM-1 2 Dojavljen je bio požar deponija smeća odnosno odlagališta biljnog i građevinskog otpada. Isti je polako gorio tijekom prošla 2 dana. Dolaskom na mjesto intervencije ovog puta je uočena samo neznatna količina dima, a u tom je trenutku počela padati kiša pa je stoga proveden samo izvid, bez daljnjeg uzbunjivanja ostalih članova postrojbe.
- vrijeme dojave 11,59; vrijeme završetka 12,09

4/2015

06. 07. 2015.
  Sveti Đurđ

Požar smetlišta NAV-1 3 Požar je zahvatio deponij smeća na kojem su gorjele manje hrpe smeća uz pojačan dim, no na poziv vlasnika obližnje farme nesilica, a zbog promjene smjera vjetra i širenja dima prema istom objektu odnosno naselju, došlo je do potrebe za vatrogasnom intervencijom. Nakon dogašivanja otvorenog plamena putem općinskog načelnika angažirana je  građevinska mehanizacija odnosno rovokopač.
- vrijeme dojave 12,49; vrijeme završetka 16,49

5/2015

20. 09. 2015.
  Hrženica

Požar gospodarskog objekta NAV-1
KOM-1
11 Po dojavi od VOC-a JVP Varaždin o požaru gospodarskog objekta na intervenciju izlazi 11 članova postrojbe. Na lokaciji je zatečen požar manjeg gospodarskog objekta (spremišta drva za ogrjev) u fazi gašenja, s obzirom da je 2-3 minute prije dolaska na istoj lokaciji s gašenjem požara započeo DVD Hrženica. DVD Hrženica gasio je požar s dva „C“ mlaza, s po jednim mlazom za aktivnu i pasivnu lokalizaciju, štiteći tako štagalj u neposrednoj blizini. Postrojba DVD-a Sveti Đurđ također je gasila požar s dva „C“ mlaza, odnosno s po jednim mlazom za aktivnu i pasivnu lokalizaciju, štiteći tako dva štaglja u neposrednoj blizini. Požar je bio lokaliziran i prije dolaska naše postrojbe na požarište, stoga je daljnja sanacija požarišta prepuštena domicilnom DVD-a Hrženica u 23,40 sati. DVD Sveti Đurđ sa svim sudionicima vratio se u svoj vatrogasni dom u 23:48.
- vrijeme dojave 23,08; vrijeme završetka 23,48

6/2015

17. 10. 2015.
  Sveti Đurđ

Požar gospodarskog objekta NAV-2
KOM-1
20 Po dojavi od VOC-a JVP Varaždin o požaru gospodarskog objekta na intervenciju izlaze prvo navalno vozilo i kombi vozilo, a nešto kasnije i drugo navalno vozilo. Zbog relativno kasne dojave odnosno požara u već razbuktaloj fazi, kao i nešto kasnijeg izlaska članova postrojbe Društva na intervenciju (zbog nedovoljne raspoloživosti vozača), odlučeno je da se u pripomoć pozove i DVD Hrženica. Gašenje je provedeno obuhvatnom navalom uz pomoć dva „B“ i dva „C“ mlaza, uz čemu su im svojim ljudstvom pripomogli i članovi DVD-a Hrženica.
- vrijeme dojave 18,55; vrijeme završetka 20,55
Nakon povlačenja svih snaga s požarišta na lokaciji radi dežurstva kroz noć ostaju po dva člana DVD-a Sveti Đurđ s navalnim vozilom, sve do očevida koji je obavljen idućeg jutra.
Nakon očevida, odnosno 18. 10. 2015. od 10 do 16 sati 7 članova Društva pomaže u sanaciji požarišta odnosno zbrinjavanju ostataka opožarenog objekta i čišćenju lokacije.

 

PREGLED INTERVENCIJA U 2014. GODINI

Broj intervencije /
Datum i mjesto

Vrsta
Broj
vozila
Broj
vatrogasaca
Opis intervencije
1/2014

12. 02. 2014.
Hrženica-Luka-Priles-Sesvete Ludbreške
Izvid
KOM - 1
3 Vatrogasna postrojba uzbunjena je radi proglašenih redovnih mjera obrane od poplava, uzrokovanih obilnim oborinama. U obilasku terena provjereno je stanje vodotoka na području cijele općine.
- vrijeme dojave 16,15; vrijeme završetka 18,15

2/2014

09. 03. 2014.
Karlovec Ludbreški

Tehnička intervencija
(spašavanje s visina)
NAV - 1 2 Vatrogasna postrojba uzbunjena je radi spašavanja mačke s drvene bandere, a koja se po treći put popela na istu te tamo ovog puta boravila 4 dana. Spašavanje je provedeno pomoću 2 ljestve rastegače i drvenih grablji.
- vrijeme dojave 07,58; vrijeme završetka 09,28

3/2014

10. 03. 2014.
Sveti Đurđ

Tehnička intervencija
(ispiranje odvodnih cestovnih preljeva)
NAV - 1 4 Vatrogasna postrojba izašla je na intervenciju radi ispomoći u ispiranju odvodnih cestovnih preljeva u u Svetom Đurđu, s obzirom da velike količine stajaćih voda koje se nalaze u pojedinim dijelovima naselja..
- vrijeme dojave 15,30; vrijeme završetka 18,15

4/2014

03. 04. 2014.
Sveti Đurđ

Požar smetlišta NAV - 1 5

Požar je zahvatio deponij smeća koji je bez jače izraženog dima polako gorio tijekom 2 dana, no bez ugrožavanja zdravlja stanovništva. Promjenom smjera vjetra i širenjem požara na plastični otpad došlo je do potrebe za vatrogasnom intervencijom.
- vrijeme dojave 12,31; vrijeme završetka 15,11

5/2014

05. 04. 2014.
Sveti Đurđ

Izvid NAV - 1 1

Dojavljen je bio požar deponija smeća odnosno odlagališta biljnog i građevinskog otpada. Isti je polako gorio tijekom prošla 4 dana, a pred dva dana ova postrojba je ugasila požar kad je bio znatnog intenziteta. Dolaskom na mjesto intervencije ovog puta je uočena samo neznatna količina dima, a u tom je trenutku počela padati kiša pa je stoga proveden samo izvid, bez daljjneg uzbunjivanja ostalih članova postrojbe.
- vrijeme dojave 07,20; vrijeme završetka 07,40

6/2014

11. 05. 2014.
  Hrženica

Požar stambenog objekta
(obiteljska kuća)
NAV-1
KOM-1
10 Dojava je sadržavala informaciju o požaru kuće. Dolaskom na lokaciju intervencije zatečeni su članovi DVD-a Hrženica koji su započeli s unutarnjom navalom, a njima je pridodana i jedna vatrogasna grupa DVD-a Sveti Đurđ koja je također započela gašenje otvorenog plamena u prostoru kuhinje i smočnice (obje prostorije su bile potpuno u plamenu). Nakon gašenja požara prozračene su sve prostorije radi velike zadimljenosti cijele kuće, a iz kuhinje su na dvorište bačeni određeni dijelovi inventara koji su bili potencijalno opasni radi ponovnog zapaljenja gorivog materijala u prostoriji. Tijekom intervencije u objektu je zatečen vlasnik kuće s vidljivim opeklinama te je isti zbrinut od strane ekipe Hitne medicinske pomoći na licu mjesta, odnosno prevežen u Opću bolnicu Varaždin. Nakon povlačenja DVD-a Sveti Đurđ s požarišta na lokaciji su zbog dežurstva do očevida ostali pripadnici DVD-a Hrženica.
- vrijeme dojave 17,13; vrijeme završetka 18,13

7/2014

21. 05. 2014.
  Hrženica

Lažna dojava KOM-1 2

Dojava je sadržavala informaciju o srušenom stablu na prometnici. Dolaskom na lokaciju prema dojavi na istoj se nalaze pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a Hrženica i djelatnici PP Ludbreg, a koji su već utvrdili kako se radi o lažnoj dojavi. Stoga se oba pripadnika vatrogasne postrojbe DVD-a Sveti Đurđ vraćaju u vatrogasni dom.
- vrijeme dojave 12,54; vrijeme završetka 13,24

8/2014

02. 07. 2014.
  Hrženica

Izvid NAV-1 1

Dojava je sadržavala informaciju o požaru na otvorenom prostoru uz prometnicu od Hrženica prema mostu na Dravi. Prvo je na lokaciju pristigao zamjenik zapovjednika DVD-a Sveti Đurđ i utvrdio kako se radi o požaru strništa koje je omeđeno kukuruzom i zelenom travom te nema mogućnosti širenja požara, a isti je ionako opožario 90% parcele te su do potpunog gorenja predmetne parcele preostala 2-3 dužna metra zemljišta. Dolaskom navalnog vozila DVD-a Hrženica i policijske ophodnje utvrđeno je isto činjenično stanje, a požar je je dotad opožario cijelu parcelu te se praktično sam ugasio, stoga nije bilo potrebe za gašenjem vodom.
- vrijeme dojave 11,01; vrijeme završetka 11,39

9/2014

30. 07. 2014.
  Komarnica Ludbreška

Požar gospodarskog objekta NAV-1
KOM-1
10

Dojava je sadržavala informaciju o požaru štaglja. Dolaskom na mjesto intervencije zatečeni su pripadnici DVD-a Komarnica Ludbreška kako s tri „C“ mlaza vrše obuhvatnu vanjsku navalu, prvenstveno štiteći od požara susjedne štagljeve, udaljene samo manje od 2 metra s obje strane požarom zahvaćenog štaglja. Požar je prema izjavama očevidaca nastao udarom groma u drvo bora i susjedni štagalj. Članovi DVD-a Komarnica Ludbreška i DVD-a Sveti Đurđ uspjeli su iz predmetnog štaglja izvući neoštećenu brojnu poljoprivrednu mehanizaciju. Nakon daljnjeg zajedničkog gašenja požara, članovi DVD-a Komarnica Ludbreška ostali su sanirati posljedice požara na samom objektu odnosno raščišćavati i do kraja gasiti zapaljeno sijeno. Sa sanacijom je prema kasnijim informacijama DVD Komarnica Ludbreška nastavila tijekom cijelog narednog dana, pomažući tako stradalom domaćinstvu (31. 07. 2014.).
- vrijeme dojave 16,38; vrijeme završetka 18,10

10/2014

03. 08. 2014.
  Luka Ludbreška/Priles

Izrada nasipa KOM-1 9 Dojava je sadržavala informaciju o potrebi izrade nasipa u Luki Ludbreškoj. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je kako još nema neposredne opasnosti po susjedne stambene objekte, dok su gospodarski objekti već jednim dijelom pod vodom. Stoga su postavljene mjerne oznake radi praćenja razvoja vodostaja. Potom je provedena izrada zečjih nasipa kod 2 domaćinstva u susjednom Prilesu, a istovremeno je ispumpavana voda iz jame za oborinske vode kod obitelji Šoltić.
- vrijeme dojave 20,28; vrijeme završetka 01,18 (04.08.2014.)

11/2014

11. 09. 2014.
  Sesvete Ludbreške

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta NAV-1 3 Dojava je sadržavala informaciju o potrebi ispumpavanja vode iz svinjogojske farme obitelji Ivančić u Sesvetama Ludbreškim, što je i provedeno.
- vrijeme dojave 23,58; vrijeme završetka 04,15 (12.09.2014.)

12/2014

13. 09. 2014.
  Priles

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta NAV-1 7

Provođeno je ispumpavanje zaobalnih voda kod obitelji Šoltić pomoću navalnog vozila i traktorske monopužne pumpe. U intervenciji su oko pola dana sudjelovali i članovi DVD-a Hrženica sa svojim navalnim vozilom.
- vrijeme dojave 04,00; vrijeme završetka 05,00 (14.09.2014.)

13/2014

13. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 2 Provođeno je ispumpavanje zaobalnih voda kod obitelji Dragutina Sačer pomoću navalnog vozila DVD-a Hrženica, dok su dva člana DVD-a Sveti Đurđ pomagala u provedbi istog.
- vrijeme dojave 15,27; vrijeme završetka 19,07

14/2014

14. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 2 Provođeno je ispumpavanje zaobalnih voda kod obitelji Zvonka Jurasa, Zorana Križanića i susjednog objekta pomoću VMŠ DVD-a Struga, dok su oba člana DVD-a Sveti Đurđ pomagala u provedbi istog.
- vrijeme dojave 02,30; vrijeme završetka 04,00

15/2014

14. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta NAV-1
KOM-1
10 Provođeno je ispumpavanje zaobalnih voda kod više obitelji u središnjem dijelu mjesta, pružena pomoć kod punjenja vreća s pijeskom i postavljanja zečjih nasipa.
- vrijeme dojave 07,00; vrijeme završetka 23,30

16/2014

14. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 2 Provođeno je ispumpavanje zaobalnih voda kod obitelji Mladena Zlatara, pomoću VMŠ DVD-a Struga, dok su naša 2 člana pomagala kod istog.
- vrijeme dojave 09,26; vrijeme završetka 11,56

17/2014

14. 09. 2014.
  Sesvete Ludbreške

Izvid KOM-1 1 Zamjenik zapovjednika DVD-a Sveti Đurđ proveo je izvid na temelju gornje dojave te se nakon angažmana DVD-a Struga na ispumpavanje vode na istoj lokaciji vratio na intervenciju u Svetom Đurđu.
- vrijeme dojave 13,12; vrijeme završetka 13,42

18/2014

15. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta i izrada zečjih nasipa NAV-1
KOM-1
34 Provedeno je ispumpavanje vode ma lokaciji u ulici Braće Radić (aktivnost preuzeta od DVD-a Hrženica od DVD-a Hrženica i DVD-a Struga, a koji su prepumpavanje vode provodili istog dana od 16 sati do 18,10 sati), s obzirom da je ista predstavljala najnižu točku u mjestu te se voda konstantno prepumpavala izvan naselja tlačnom prugom duljom od 200 metara, dok je većina članova punila vreće s pijeskom i postavljala zečje nasipe po kućanstvima. Prepumpavanje vode provođeno je konstantno 3 dana, uz izmjene vatrogasaca po smjenama.
- vrijeme dojave 05,00; vrijeme završetka 16,30 (18. 09. 2014.)

19/2014

17. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 2 Provedeno je ispumpavanje vode na lokaciji u Dravskoj ulici pomoću navalnog vozila DVD-a Hrženica, dok su naša 2 člana pomagala kod istog.
- vrijeme dojave 18,34; vrijeme završetka 20,34

20/2014

19. 09. 2014.
  Luka Ludbreška

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 1 Zamjenik zapovjednika DVD-a Sveti Đurđ dopremio je traktorsku monopužnu pumpu na lokaciju u Luki Ludbreškoj, s obzirom da članovi DVD-a Komarnica Ludbreška (provodili ispumpavanje na istoj lokaciji od 15,30 sati) nisu postigli dovoljan kapacitet ispumpavanja pomoću svoje VMŠ. Traktorska pumpa pripremljena je za rad i puštena u pogon, te kao takva korištena do 23 sata, dok se zamjenik zapovjednika vratio s lokacije odmah po puštanju u pogon iste pumpe (njome su nadalje upravljali članovi DVD-a Komarnica Ludbreška).
- vrijeme dojave 17,00; vrijeme završetka 17,30

21/2014

22. 09. 2014.
  Karlovec Ludbreški

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 1 Zamjenik zapovjednika DVD-a Sveti Đurđ dopremio je traktorsku monopužnu pumpu s lokacije u Luki Ludbreškoj na lokaciju u Karlovcu Ludbreškom. Traktorska pumpa pripremljena je za rad i probno puštena u pogon radi ispumpavanja poplavljenog dvorišta narednog dana, te će se kao takva koristiti do daljnjeg. Zamjenik zapovjednika se potom vratio s lokacije.
-  vrijeme dojave 18,00; vrijeme završetka 19,00

22/2014

23. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 4 Provedeno je ispumpavanje vode iz poplavljenog podruma obitelji Ivana Brckovića pomoću VMŠ.
-  vrijeme dojave 17,30; vrijeme završetka 18,30

23/2014

24. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 3 Provedeno je ispumpavanje vode iz poplavljenog podruma obitelji Zdravka Pelingera pomoću VMŠ.
-  vrijeme dojave 18,10; vrijeme završetka 19,10

24/2014

24. 09. 2014.
  Sveti Đurđ

Ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta KOM-1 3 Provedeno je ispumpavanje vode iz poplavljenog podruma obitelji Vere Bačani pomoću VMŠ.
-  vrijeme dojave 19,10; vrijeme završetka 19,45

25/2014

12. 10. 2014.
  Sveti Đurđ

Požar smetlišta KOM-1 2 Požar je zahvatio deponij smeća koji je bez jače izraženog dima polako gorio, no na poziv vlasnika farme nesilica, a zbog promjene smjera vjetra i širenja požara na plastični otpad došlo je do potrebe za vatrogasnom intervencijom. Dolaskom na lokaciju utvrđeno je kako nema otvorenog plamena pa je stoga odmah angažirana građevinska mehanizacija (posredstvom općinskog načelnika).
-  vrijeme dojave 07,48; vrijeme završetka 11,48

 

PREGLED INTERVENCIJA U 2013. GODINI

Broj intervencije /
Datum i mjesto

Vrsta
Broj
vozila
Broj
vatrogasaca
Opis intervencije
1/2013

09. 02. 2013.
Hrženica
Požar vozila
KOM - 1
NAV - 1
6 Požar je zahvatio dva osobna vozila koja su bila međusobno spojena nakon prometne nezgode na županijskoj cesti između Hrženice i Hrastovljana, u uvjetima slabe vidljivosti i poledice (jak snijeg popraćen vjetrom). U nezgodi su ozlijeđene 3 osobe te su iste uz asistenciju djelatnika HMP izvučene iz oba vozila.
Postrojba DVD-a Hrženica ostala je na mjestu događaja radi dežurstva te kasnijeg ispiranja prometnice nakon uklanjanja vozila od strane dežurne službe HAK-a.   
- vrijeme dojave 17,52; vrijeme završetka 19,17
2/2013

16. 03. 2013.
Karlovec Ludbreški

Požar stambenog objekta
(obiteljska kuća)

NAV - 1 8 Dojava je bila vrlo nejasna, odnosno dojavljen je bio požar cijele kuće pa su stoga na požarište upućene znatne snage (DVD Ludbreg i DVD Sveti Đurđ). Dolaskom na mjesto požara utvrđeno je kako je požar zahvatio vrlo malo područje unutar krovišta kuće, uz sam dimovodni kanal, odnosno plamen je tek ozbiljnije zahvatio vrlo mali dio drvene krovne konstrukcije. Stoga je požar oko dimnjaka pogašen vrlo brzo te se prišlo raščišćavanju tavana radi utvrđivanja mogućih novih žarišta. Na požarištu su ostali dežurati članovi DVD-a Karlovec Ludbreški.
- vrijeme dojave 19,45; vrijeme završetka 20,45
3/2013

18. 02. 2013.
Karlovec Ludbreški
Požar stambenog objekta
(obiteljska kuća)
NAV - 1 8 Požar je zamijećen u već razbuktaloj fazi, a kod dolaska vatrogasnih snaga cijelo je krovište bilo u plamenu. Lokalizacijom je prvo prekinuto širenje požara na prislonjeni noviji dio stambenog objekta, a u požaru je izgorio stariji dio objekta površine oko 40 metara kvadratnih. Članovi DVD-a Karlovec Ludbreški ostali su dežurati na požarištu do završetka očevida.   
- vrijeme dojave 05,13; vrijeme završetka 06,33
4/2013

31. 03. 2013.
Luka Ludbreška
Tehnička intervencija
(radovi na vodi - izrada zečjeg nasipa)
KOM - 1
NAV - 1
11 Vatrogasna postrojba uzbunjena je na sam Uskrs radi izrade zečjeg nasipa u mjestu Luka Ludbreška, a uslijed obilne kiše koja je u protekla 2 dana pogodila sjeverozapadnu Hrvatsku. Rijeka Plitvica izlila se iz svog korita duž cijelog toka te prijetila naseljima Luka Ludbreška, Priles, Obrankovec i Sesvete Ludbreške. Članovi DVD-a Sveti Đurđ su uz pomoć članova DVD-a Hrženica i komunalnih djelatnika Općine Sveti Đurđ postavili zečji nasip od 200-njak vreća u Luki Ludbreškoj kod dvije kuće.
- vrijeme dojave 12,13; vrijeme završetka 17,13
5/2013

31. 03. 2013.
Priles
Tehnička intervencija
(radovi na vodi)
KOM - 1
7 Vatrogasna postrojba uzbunjena je odmah nakon provedene intervencije u  Luki Ludbreškoj, a zbog nabujalog kanala koji služi za otjecanje oborinskih voda iz Svetog Đurđa i Prilesa u rijeku Plitvicu. Uvidom u stalan rast vodostaja, provedeno je zatrpavanje istog kanala kod mosta u Prilesu, odnosno fizičkog odvajanja kanala od rijeke Plitvice. U intervenciji je korištena mehanizacija i radna vozila obrtnika Zlatka Tuksora iz Svetog Đurđa. 
- vrijeme dojave 17,13; vrijeme završetka 19,13
6/2013

31. 03. 2013.
Podravska Kapela
Tehnička intervencija
(radovi na vodi)
KOM - 1
5 Vatrogasna postrojba izašla je odmah nakon provedene dvije intervencije  na ispomoć kolegama vatrogascima u mjestu Kapela Podravska, a u kojoj je zbog gore opisanih razloga bilo poplavljeno više kuća odnosno veći dio naselja. Na intervenciji je sudjelovalo 7 vatrogasnih postrojbi, a članovi postrojbe našeg Društva pomagali su u izradi zečjeg nasipa te provedbi prepumpavanja oborinskih voda iz poplavljenih okućnica.
- vrijeme dojave 19,13; vrijeme završetka 23,45
7/2013

08. 04. 2013.
Priles
Tehnička intervencija
(radovi na vodi)
KOM-1 5 Vatrogasna postrojba izašla je na intervenciju ispumpavanja vode iz poplavljenog podruma u mjestu Priles. 
- vrijeme dojave 16,13; vrijeme završetka 17,43
8/2013

12. 06. 2013.
Veliki Bukovec
Požar gospodarskog objekta
(pilana)
NAV-1 7

Vatrogasna postrojba izašla je na intervenciju u smislu ispomoći radi što bržeg gašenja požara koji je u noćnim satima (oko 00.30) zahvatio industrijsko postrojenje tvrtke "Požgaj Grupa d.o.o." u Velikom Bukovcu, odnosno skladišni kompleks iste tvornice, ukupne površine oko 8000 m2. U prvih nekoliko sati intervencije, vođene od strane zapovjednika našeg DVD-a kao županijskog vatrogasnog zapovjednika, u intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasnih postrojbi s oko 150 vatrogasaca i 27 vatrogasnih vozila.
- vrijeme dojave 15,30; vrijeme završetka 18,30
Više informacija nalazi se odjeljku Novosti, a više fotografija u zasebnoj Galeriji.

9/2013
01. 08. 2013.
Sesvete Ludbreške
Požar smetlišta NAV - 1
KOM - 1
5 Vatrogasna postrojba izašla je na intervenciju radi dojave o požaru smetlišta odnosno raslinja na otvorenom prostoru u Sesvetama Ludbreškim. U požaru je opožareno oko 100 m kvadratnih niskog raslinja.
- vrijeme dojave 18,28; vrijeme završetka 19,28
10/2013
21. 10. 2013.
Sveti Đurđ
Požar raslinja
(poljoprivredno zemljište)
NAV - 1 5 Požar kukuruzišta na polju izvan Svetog Đurđa, na kraju Dravske ulice - vrijeme dojave 17,08; vrijeme završetka 17,48

11/2013
11. 11. 2013.
Priles

Tehnička intervencija
(radovi na vodi)
KOM-1 5 Vatrogasna postrojba je angažirana radi što bržeg postavljanja zečjeg nasipa uz korito rijeke Plitvice u Prilesu - vrijeme dojave 21,59; vrijeme završetka 00,59

 

 * "NAV - 1" podrazumijeva 1 navalno vozilo, "KOM - 1" podrazumijeva 1 kombi vozilo, a "VAT" podrazumijeva nazočnost vatrogasaca bez vozila

PREGLED INTERVENCIJA U 2012. GODINI

Broj intervencije /
Datum i mjesto

Vrsta
Broj
vozila
Broj
vatrogasaca
Opis intervencije
1/2012

19. 03. 2012.
Sveti Đurđ
Požar smetlišta
KOM - 1
5 Požar divljeg odlagališta otpada uz prometnicu Sveti Đurđ - Hrženica   - vrijeme dojave 18,38; vrijeme završetka 20,54
2/2012

20. 03. 2012.
Sveti Đurđ
Požar raslinja
(šikara)
KOM - 1
5 Požar raslinja (šikare) na prostoru između Hrženice i Svetog Đurđa (prije ulaza u Hrženicu, prema Dravi) - vrijeme dojave 17,33; vrijeme završetka 18,05
3/2012

27. 03. 2012.
Komarnica Ludbreška
Požar raslinja
(šikara)
NAV - 1 6 Požar raslinja (industrijske šibe) na prostoru između Hrženice i Komarnice Ludbreške (Čretek) - vrijeme dojave 20,06; vrijeme završetka 21,05
4/2012

28. 03. 2012.
Struga
Požar raslinja
(šikara)
NAV - 1 8 Požar raslinja (šumsko zemljište) na prostoru izvan Struge, prema Dravi, blizu pilane Šmic - vrijeme dojave 23,02; vrijeme završetka 00,05
5/2012

29. 06. 2012.
Sveti Đurđ
Požar smetlišta NAV - 1 3 Požar divljeg odlagališta otpada uz prometnicu Sveti Đurđ - Hrženica   - vrijeme dojave 21,06; vrijeme završetka 22,16
6/2012

02. 07. 2012.
Sveti Đurđ
Požar raslinja
(poljoprivredno zemljište)
NAV - 1 3 Požar 3 sloga slame u duljini od po 70m, livade i poljskog puta ukupne površine oko 900 m2, oko bazne stanice Vipneta u Svetom Đurđu - vrijeme dojave 12,20; vrijeme završetka 12,55
7/2012

23. 07. 2012.
Hrastovljan
Požar gospodarskog objekta
(pilana)
NAV - 1 9 Požar kompleksa pilane Puklave u Hrastovljanu - vrijeme dojave 02,09; vrijeme završetka 06,00
8/2012

31. 07. 2012.
Sveti Đurđ
Požar smetlišta NAV - 1 3 Požar divljeg odlagališta otpada uz prometnicu Sveti Đurđ - Hrženica   - vrijeme dojave 20,10; vrijeme završetka 21,07
9/2012

04. 08. 2012.
Sveti Đurđ
Požar smetlišta NAV - 1 3 Požar divljeg odlagališta otpada uz prometnicu Sveti Đurđ - Hrženica   - vrijeme dojave 10,10; vrijeme završetka 11,15
10/2012

09. 08. 2012.
Hrženica
Požar raslinja
(šikara)
NAV - 1 8 Požar raslinja (industrijske šibe) na prostoru između Hrženice i Komarnice Ludbreške (Čretek) - vrijeme dojave 17,17; vrijeme završetka 18,47
11/2012

04. 10. 2012.
Struga
Požar raslinja
(poljoprivredno zemljište)
NAV - 1 5 Požar kukuruzišta i livade na polju izvan Struge, prema Dubovici - vrijeme dojave 13,21; vrijeme završetka 13,51
12/2012

06. 11. 2012.
Šemovec
Tehnička intervencija
(izrada zečjeg nasipa)
NAV - 1 4 Izrada zečjeg nasipa u sklopu obrane od poplava rijeke Drave - vrijeme dojave 11,10; vrijeme završetka 18,10


PREGLED INTERVENCIJA U 2011. GODINI

Broj intervencije /
Datum i mjesto

Vrsta
Broj
vozila
Broj
vatrogasaca
Opis intervencije
1/2011

9. 1. 2011.
Komarnica Ludbreška
Požar gospodarskog objekta (štagalj)
KOM - 1
8
Požar štaglja na privatnom posjedu kod kojeg je krajem prošle godine zabilježen požar garaže - vrijeme dojave 19,12; vrijeme završetka 20,12

2/2011

10. 2. 2011.
Komarnica Ludbreška

Požar stambenog objekta (potkrovlje)
KOM - 1 4 Požar krovišta na stambenoj kući u okviru  privatnog posjeda kod kojeg su u prošla 2 mjeseca zabilježena 2 požara - vrijeme dojave 19,48; vrijeme završetka 20,48

3/2011

9. 3. 2011.
Hrženica

Požar raslinja
(šikara)
KOM - 1 6 Požar raslinja (šikare) uz obrambeni nasip akumulacijskog jezera HE Dubrava ("kod Debelca") - vrijeme dojave 18,40; vrijeme završetka 19,40

4/2011

25. 3. 2011.
Hrženica

Požar raslinja
(šikara)
NAV - 1
KOM - 1
7 Požar raslinja (šikare) na prostoru izvan Hrženice prema Madaraševcu - vrijeme dojave 19,58; vrijeme završetka 20,58
5/2011

27. 3. 2011.
Struga
Tehnička intervencija
(vađenje utopljenika)
NAV - 1 9 Vađenje utopljenika iz akumulacijskog jezera HE Dubrava - vrijeme dojave 11,20; vrijeme završetka 12,50
6/2011

31. 3. 2011.
Priles
Tehnička intervencija
 (ispumpavanje vode iz bunara)
NAV - 1 4 Provedeno ispumpavanje vode iz bunara na privatnom posjedu temeljem zamolbe vlasnika - vrijeme dojave 17,30; vrijeme završetka 19,00 
7/2011

9. 4. 2011.
Hrženica
Požar raslinja
(šikara)
NAV - 1 9 Požar raslinja (šikare) na prostoru kod mosta prema Prelogu - vrijeme dojave 20,19; vrijeme završetka 20,49
8/2011

13. 4. 2011.
Sveti Đurđ
Izvid
(temeljem dojave o požaru smetlišta)
NAV - 1 2 Temeljem dojave o požaru na smetlištu izvršen je izvid na lokaciji. Izvidom je utvrđeno kako je požar gotovo ugašen te nisu poduzimane daljnje mjere glede sanacije smetlišta odnosno angažiranja građevinske mehanizacije (ujedno je i vjetar promijenio smjer) - vrijeme dojave 17,01; vrijeme završetka 17,21

9/2011

29. 6. 2011.
Sveti Đurđ

Požar raslinja
(pšenica)
NAV - 1
KOM - 1
7 Požar raslinja (pšenice) na polju između Svetog Đurđa i obližnjeg romskog naselja (Dola)  - vrijeme dojave 18,17; vrijeme završetka 18,47

10/2011

3. 7. 2011.
Karlovec Ludbreški

Požar raslinja
(zapuštena travnata površina)
NAV - 1 10 Požar raslinja (zapuštene travnate površine) u ulici Gorica u Karlovcu Ludbreškom nadomak romskog naselja - vrijeme dojave 22,44; vrijeme završetka 23,24

11/2011

9. 7. 2011.
Ludbreg

Požar vozila
(željezničkog vagona)
NAV - 1
KOM - 1
8 Požar željezničkog vagona na željezničkom kolodvoru u Ludbregu; DVD Sveti Đurđ pozvan radi pomoći u gašenju požara odnosno snabdijevanja vodom DVD-a Ludbreg - vrijeme dojave 21,35; vrijeme završetka 22,55

12/2011

15. 7. 2011.
Hrženica

Požar raslinja
(livada i povrtnjak)
NAV - 1 2

Požar raslinja (livade i povrtnjaka) u Hrženici - vrijeme dojave 14,42; vrijeme završetka 15,22

13/2011

15. 7. 2011.
Sveti Đurđ

Požar smetlišta NAV - 1
KOM - 1
8 Požar divljeg odlagališta otpada uz prometnicu Sveti Đurđ - Hrženica   - vrijeme dojave 21,35; vrijeme završetka 23,05

14/2011

16. 7. 2011.
Sveti Đurđ

Tehnička intervencija
 (ispumpavanje vode iz bunara)
NAV - 1 4 Provedeno ispumpavanje vode iz bunara na privatnom posjedu u Svetom Đurđu temeljem zamolbe vlasnika - vrijeme dojave 9,00; vrijeme završetka 11,00 

15/2011

17. 7. 2011.
Sveti Đurđ

Tehnička intervencija
 (ispumpavanje vode iz bunara
NAV - 1 2 Provedeno ispumpavanje vode iz bunara na posjedu Župe Sveti Đurđ temeljem zamolbe župnika vlč. Vladimira Boraka - vrijeme dojave 13,00; vrijeme završetka 14,00 

16/2011

18. 7. 2011.
Slokovec

Tehnička intervencija
 (ispumpavanje vode iz bunara)
NAV - 1 3 Provedeno ispumpavanje vode iz bunara na privatnom posjedu u Slokovcu temeljem zamolbe vlasnika - vrijeme dojave 19,00; vrijeme završetka 20,00 

17/2011

20. 7. 2011.
Sveti Đurđ

Požar smetlišta NAV - 1 4 Požar divljeg odlagališta otpada uz prometnicu Sveti Đurđ - Hrženica   - vrijeme dojave 16,44; vrijeme završetka 18,44

18/2011

23. 8. 2011.
Sveti Đurđ

Tehnička intervencija
 (ispumpavanje vode iz bunara)
NAV - 1 4 Provedeno ispumpavanje vode iz bunara na privatnom posjedu u Svetom Đurđu temeljem zamolbe vlasnika - vrijeme dojave 18,00; vrijeme završetka 19,00

19/2011

30. 8. 2011.
Komarnica Ludbreška

Požar gospodarskog objekta (štagalj)
NAV - 1 5 Požar štaglja na privatnom posjedu u Komarnici Ludbreškoj - vrijeme dojave 00,57; vrijeme završetka 01,57

20/2011

5. 9. 2011.

Požar gospodarskog objekta (štagalj)
NAV - 1
KOM - 1
7 Požar štaglja na privatnom posjedu u Komarnici Ludbreškoj - vrijeme dojave 18,45; vrijeme završetka 19,45

21/2011

8. 9. 2011.

Osiguranje mjesta događaja NAV - 1 6 Na dojavu kako se osoba želi zapaliti u romskom naselju kod repetitora postrojba je izašla na intervenciju, no predmetna osoba kod dolaska vatrogasaca udaljila se u nepoznatom pravcu. Vrijeme dojave 20,47; vrijeme završetka 21,27

22/2011

19. 9. 2011.

Tehnička intervencija
 (ispumpavanje/pročišćavanje kanala)
NAV - 1 3 Provedeno ispumpavanje vode iz kanala odnosno pročišćavanje istog na u Luki Ludbreškoj radi opasnosti od poplavljivanja kompleksa pilane oborinskim vodama - vrijeme dojave 16,00; vrijeme završetka 18,00

23/2011

6. 10. 2011.

Požar raslinja
(kukuruzište)
NAV - 1
KOM - 1
7

Požar raslinja (kukuruzište) na polju između Hrženice i Svetog Đurđa - vrijeme dojave 15,27; vrijeme završetka 16,57

24/2011

6. 10. 2011.

Požar raslinja
(kukuruzište)
NAV - 1
KOM - 1
7

Požar raslinja (kukuruzište) na polju u Svetom Đurđu uz Dravsku šumu - vrijeme dojave 16,57; vrijeme završetka 17,37

25/2011

16. 10. 2011.

Požar raslinja
(kukuruzište)
NAV - 1 6

Požar raslinja (kukuruzište) na polju u Svetom Đurđu uz lovački dom - vrijeme dojave 15,59; vrijeme završetka 16,39

26/2011

1. 11. 2011. 

Preventivno dežurstvo na groblju (Svi Sveti)
VAT 6 Dežurstvo na groblju u Svetom Đurđu počelo u 13,00 te završilo u 19,00 sati (od 7,00 do 13,00 dežurstvo su vršili članovi DVD Komarnica L. i Karlovec L.)

27/2011

10. 12. 2011.

Tehnička intervencija
 (ispumpavanje vode iz bunara)
NAV - 1 3 Provedeno ispumpavanje vode iz bunara na privatnom posjedu u Obrankovcu temeljem zamolbe vlasnika - vrijeme dojave 15,00; vrijeme završetka 16,00

 

* "NAV - 1" podrazumijeva 1 navalno vozilo, "KOM - 1" podrazumijeva 1 kombi vozilo, a "VAT" podrazumijeva nazočnost vatrogasaca bez vozilaPOKAZNE TAKTIČKE VJEŽBE


Održavanje zadovoljavajuće razine obučenosti i interventnosti vatrogasne postrojbe Društva neodrživo je bez konstantnog uvježbavanja. Stoga uz redovito osposobljavanje članstva za stjecanje pojedinih zvanja i specijalnosti u dobrovoljnom vatrogastvu temelj operativnog rada čini i provedba pokaznih taktičkih vježbi. U nastavku stoga navodimo kratak osvrt na nekoliko posljednjih pokaznih vježbi organiziranih od strane Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ.

Fotografije sa svih niže spomenutih pokaznih vježbi možete pogledati u našoj Galeriji.


"Karlovec 2014"

"Sesvete Ludbreške 2013"


"Priles 2012""Sveti Đurđ 2011"


"Struga 2010"

Jedna u nizu manifestacija u sklopu obilježavanja dana Općine Sveti Đurđ, odnosno blagdana «Đurđeva», 2010. je godine bila pokazna vježba pod nazivom "Struga 2010" u kojoj je 25. travnja sudjelovalo 60 vatrogasaca sa 7 vozila iz DVD-ova: Sveti Đurđ, Hrženica, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške i Struga.
U okviru vježbe izvedeno je nekoliko taktičkih zadataka, uključujući gašenje požara ugostiteljskog objekta unutarnjom navalom, izbavljanje ozlijeđenih iz objekta, pružanje prve pomoći kod ozljeda s opeklinama, gašenje požara zapaljive tekučine pjenom, gašenje požara raslinja, itd. Kao lokacija same vježbe odabran je objekt vatrogasnog doma uz koji se nalazi ugostiteljski objekt u samom središtu Struge.
Središnja postrojba DVD-a Sveti Đurđ, izvršila je gašenje požara ugostiteljskog objekta unutarnjom navalom, te gašenje požara zapaljive tekućine pjenom.

Postrojavanje sudionika vatrogasne vježbe "Struga 2010"

Vježbu kojom je pred brojnim okupljenim mještanima zapovijedao Stjepan Kovaček, zapovjednik VZO Sveti Đurđ, popratili su i vrlo pozitivno ocijenili načelnik Općine Sveti Đurđ prof. Marijan Lazar te član Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Vilim Kišić.


"Komarnica 2009"

Prva od nizu manifestacija u sklopu obilježavanja dana Općine Sveti Đurđ, odnosno blagdana «Đurđeva», godine 2009. bila je pokazna vježba pod nazivom «Komarnica 2009» u kojoj je 18. travnja sudjelovalo 50 vatrogasaca sa 7 vozila iz DVD-ova: Sveti Đurđ, Hrženica, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške i Struga.

U okviru vježbe izvedeno je nekoliko taktičkih zadataka, uključujući gašenje peradarskog kompleksa unutarnjom navalom, gašenje požara vozila, gašenje požara raslinja, itd. Kao lokacija same vježbe odabran je peradarski gospodarski kompleks u središtu Komarnice Ludbreške, a u čijoj se okolini nalaze i drugi gospodarski te stambeni objekti.
Vježbu kojom je pred brojnim okupljenim mještanima zapovijedao Stjepan Kovaček, zapovjednik VZO Sveti Đurđ, popratili su i pozitivno ocijenili načelnik Općine Sveti Đurđ prof. Marijan Lazar te član Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Vilim Kišić.


"Karlovec 2008"

Članovi vatrogasnih postrojbi svih DVD-ova priliku za svoje dokazivanje imali su u okviru  vatrogasne taktičko-pokazne vježbe, održane 8. studenoga na objektu Društvenog doma u Karlovcu Ludbreškom. Vježba je bila dobro razrađena, odjeljenja uvježbana za predviđene zadaće, a u događanju je sudjelovalo ukupno 46 vatrogasaca sa 6 vozila.

 

"Hrženica 2006"
Konstantno održavanje interventne spremnosti odnosno operativnosti vatrogasnih postrojbi redovito jedan je od temeljnih razloga organizacije taktičko-pokaznih vježbi i to na razini više postrojbi odnosno više dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ organizator je zajedničkih pokaznih vježbi postrojbi svih 6 DVD-ova koji djeluju na području općine od samih njenih začetaka, odnosno 1994. godine.

U posljednjih nekoliko godina taktički su zadaci odnosno pretpostavke nastalih situacija sve složenije. "Gorjele" su tako pilane, farme, domovi itd. Jedna od posljednjih značajnijih aktivnosti u vatrogastvu općine bila je tako i ove godine pokazna vježba pod nazivom "Hrženica 2006", a u kojoj je 11. studenog sudjelovalo 46 vatrogasaca sa 6 vozila iz sljedećih DVD-ova: Sveti Đurđ, Hrženica, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške i Struga.
U okviru vježbe izvedeno je nekoliko taktičkih zadataka, uključujući gašenje opasnih plinova u skladištu privatne tvrtke, unutarnju navalu u prostoru za masovno okupljanje stanovništva, gašenje požara vozila, gašenje požara raslinja, itd. Kao lokacija same vježbe odabrana je nekadašnja škola u Hrženici, a u kojoj se danas nalaze prodavaonica mješovite robe, prodavaonica poljoprivrednih alata i preparata, prostorije KUD-a Juraj Lončarić i skladišni prostori.
U «intervenciji» su obuhvaćeni i skladišni prostori susjednog privatnog obrta za punjenje tehničkih plinova.
Vježbu kojom je pred brojnim okupljenim mještanima zapovijedao Stjepan Kovaček, zapovjednik VZO Sveti Đurđ, popratili su i pozitivno ocijenili načelnik Općine Sveti Đurđ prof. Marijan Lazar, te član Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Vilim Kišić.


"Sesvete 2005"

Postrojavanje sudionika vatrogasne vježbe "Struga 2010"

Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ organizirala je u nedjelju, 20. studenog 2005. godine, zajedničku pokazno-taktičku vježbu vatrogasnih postrojbi svih 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području Općine Sveti Đurđ.
Vatrogasnu vježbu «Sesvete 2005» na objektu Društvenog doma u Sesvetama Ludbreškim izvelo je 46 vatrogasaca iz DVD-ova Sveti Đurđ, Hrženica, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške i Struga. U okviru vježbe izvedeno je nekoliko taktičkih zadataka, uključujući gašenje zapaljenog vozila pjenom, unutarnju navalu uporabom visokotlačnog mlaza i evakuaciju osoba pomoću vatrogasnih ljestava.
Vježbu kojom je zapovijedao Stjepan Kovaček, zapovjednik VZO Sveti Đurđ, popratili su i vrlo pozitivno ocijenili načelnik Općine Sveti Đurđ prof. Marijan Lazar, predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Sinković te član Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Vilim Kišić.


"Sveti Đurđ 2004"
Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ organizirala je u nedjelju, 21. studenog 2004. godine, zajedničku pokazno-taktičku vježbu vatrogasnih postrojbi svih 6 DVD-a koja djeluju na području Općine Sveti Đurđ.

Postrojavanje sudionika vatrogasne vježbe "Sveti Đurđ 2004"
Postrojavanje učesnika vježbe "Sveti Đurđ 2004"

Vatrogasnu vježbu "Sveti Đurđ 2004" na objektima Osnovne škole Sveti Đurđ izvelo je 47 vatrogasaca iz DVD-ova Sveti Đurđ, Hrženica, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške i Struga. Sama lokacija osnovne škole izabrana je temeljem vrlo uspješne dugogodišnje suradnje vatrogasnih organizacija ove općine sa čelnicima škole, a poglavito u pogledu edukacije najmlađih o osnovnim znanjima iz područja zaštite od požara.
Vježbu kojom je zapovijedao Stjepan Kovaček, zapovjednik VZO Svetiu Đurđ, popratili su brojni mještani i ostali promatrači, među kojima i već tradicionalni gosti, načelnik Općine Sveti Đurđ prof. Marijan Lazar i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Šinko.


"Struga 2003"
Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara općine Sveti Đurđ usvojenima 2003. godine, Zapovjedništvo VZO Sveti Đurđ osmislilo je pokaznu operativno-taktičku vježbu pod nazivom "Struga 2003", a s ciljem provjere spremnosti i obučenosti vatrogasnih postrojbi svih 6 DVD-a Zajednice. Pretpostavka požara bazirala se na zapaljenju električnih instalacija te proširenju požara svinjogojske farme vlasnika Andrije Margić u Strugi.

Početak vježbe "Struga 2003"
Početak vježbe "Struga 2003"


U vježbi koja je započela 9. studenog u 13 sati sudjelovalo je ukupno 40 vatrogasaca sa svih 8 vozila na području VZO (po prvi je puta sudjelovalo i kombi vozilo DVD-a Sesvete Ludbreške).
Kao i prošle godine, vježbu su popratili te pozitivno ocijenili načelnik Općine Sveti Đurđ prof. Marijan Lazar, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Šinko te brojni mještani Struge i okolnih naselja.
Fotografije snimljene prigodom vježbe nalaze se u našem Foto albumu.


"Luka 2002"
Taktička pokazna vježba svih 6 DVD-ova udruženih u VZO Sveti Đurđ za 2002. godinu održana je na drvno prerađivačkom kompleksu Pilane Radašić u Luki Ludbreškoj, koja je održana 10. studenog iste godine. Uz sudjelovanje svih vozila (1 navalno, 5 kombi vozila i 1 traktorska cisterna) sudjelovalo je 45 vatrogasaca.
Izvođenje vježbe pozitivno je ocijenio inž. Stjepan Šinko, zapovjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije uz pohvale načelnika Općine Sveti Đurđ prof. Marijana Lazar.

Detalj s pokazne vježbe u Hrženici
Detalj s pokazne vježbe 1998. god. u Hrženici

INTERNA OBUKA ČLANOVA POSTROJBE
Uz pokazne taktičke vježbe, postrojba Društva provodi i internu obuku, odnosno prije svega praktičan rad s vatrogasnim vozilima i opremom koju Društvo posjeduje.

Čišćenje cijevi ispred Društvenog doma u Svetom Đurđu
Čišćenje cijevi ispred Društvenog doma u Svetom Đurđu