Dobrovoljno vatrogasno društvo
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Županijski centar 112 Varaždin
Gdje se nalazite: Početna Novosti Požar gospodarskog objekta u Svetom Đurđu

Požar gospodarskog objekta u Svetom Đurđu

Datum objave: 21.10.2015

Nakon duljeg vremena došlo je do požara gospodarskog objekta u Svetom Đurđu. Stoga u nastavku donosimo činjenice vezane uz tu intervenciju, sadržane u službenom izvješću.

Požar gospodarskog objekta u Svetom Đurđu

Po dojavi od VOC-a JVP Varaždin o požaru gospodarskog objekta na intervenciju izlaze prvo navalno vozilo i kombi vozilo, a nešto kasnije i drugo navalno vozilo. Zbog relativno kasne dojave odnosno požara u već razbuktaloj fazi, kao i nešto kasnijeg izlaska članova postrojbe Društva na intervenciju (zbog nedovoljne raspoloživosti vozača), odlučeno je da se u pripomoć pozove i DVD Hrženica. Gašenje je provedeno obuhvatnom navalom uz pomoć dva „B“ i dva „C“ mlaza, uz čemu su im svojim ljudstvom pripomogli i članovi DVD-a Hrženica.
- vrijeme dojave 18,55; vrijeme završetka 20,55

Nakon povlačenja svih snaga s požarišta na lokaciji radi dežurstva kroz noć ostaju po dva člana DVD-a Sveti Đurđ s navalnim vozilom, sve do očevida koji je obavljen idućeg jutra.
Nakon očevida, odnosno 18. 10. 2015. od 10 do 16 sati 7 članova Društva pomaže u sanaciji požarišta odnosno zbrinjavanju ostataka opožarenog objekta i čišćenju lokacije.