Dobrovoljno vatrogasno društvo
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Županijski centar 112 Varaždin
Gdje se nalazite: Početna Galerija Obrana od poplava - izrada zečjih nasipa

Obrana od poplava - izrada zečjih nasipa

Početkom studenoga 2012. godine Varaždinsku, Međimursku, Zagrebačku i Sisačko-moslavačku županiju pogodile su poplave, uzrokovane dosad nezabilježenim količinama vode u vodotocima, a poglavito Dravi i Savi. U obrani od poplava glavnu su riječ na terenu i ovog puta imale vatrogasne postrojbe, a poglavito dobrovoljna vatrogasna društva. Samo na području Varaždinske županije angažirano je preko 400 pripadnika vatrogasnih organizacija, temeljne snage sustava zaštite i spašavanja. Članovi DVD-a Sveti Đurđ i DVD-a Hrženica bili su angažirani na izradi zečjih nasipa nizvodno od HE Čakovec u Šemovcu, s obzirom na nagli porast vodostaja u starom koritu Drave. Dežuralo se i kod Hrženice, odnoasno duž cijelog toka Drave u Varaždinskoj županiji. U nastavku pogledajte nekoliko fotografija snimljenih 6. studenoga u Šemovcu.