Dobrovoljno vatrogasno društvo
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Županijski centar 112 Varaždin
Gdje se nalazite: Početna Galerija Intervencija - ispumpavanje "farofskog bunara"

Intervencija - ispumpavanje "farofskog bunara"

Na uslužnoj intervenciji provedenoj 12. veljače 2007. godine ispumpan je stari bunar koji se nalazi u okviru župnog dvora Župe Sveti Đurđ. Za isto je korištena traktorski nošena monopužna pumpa na kardanski pogon koja najviše služi upravo za takve intervencije.
Franjo Bahat, jedan od najstarijih članova i prvih strojara Društva, vlč. Vlado Borak, župnik Župe Sveti Đurđ, Tomislav Kovačić i Dražen Čurila
Vatrogasna tehnika na lokaciji
Zamjenik zapovjednika Miroslav Bahat budno prati događanja u bunaru i vadi materijal
Vađenje vode i mulja je u tijeku...